Χρηματοδότηση για..

September 14, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 9:05 am

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ FUNDS DAILY http://funds-daily.com

Advertisements

September 11, 2006

«Αναζητήστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:03 am

9/8/2006-4/10/2006

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.

Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς

Δημιουργία επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμός υφισταμένων στον τομέα της μεταποίησης-τυποποίησης της τοπικής φυτικής παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τον προσανατολισμό της παραγωγής σε νέα προϊόντα που έχουν ήδη μεγάλη ζήτηση ή που αναμένεται να υπάρξει μέσω των νέων δράσεων στην περιοχή (υγιεινά προϊόντα, νέες συσκευασίες, βιολογικά, παραγωγή προϊόντων με παραδοσιακούς τεχνικές κλπ) καθώς και την προβολή του προϊόντος σε ειδικό χώρο προβολής σε χώρο εντός της επιχείρησης, όπου δεν θα πραγματοποιείται λιανική πώληση.

Για:
• κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
• Ανάπτυξη της τεχνολογίας παραγωγής, συντήρησης, συσκευασίας, μεταφοράς,
• Προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής νέων προϊόντων (προϊόντα υγιεινής διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας, νέες συσκευασίες), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, Η/Υ, κλπ.,
• εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών προστασίας περιβάλλοντος,
• απόκτηση πιστοποιητικών (ISO, HACCP, κλπ).

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:02 am

9/8/2006-4/10/2006

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός Θεσσαλονίκης: Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.

Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς

Αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων αγροτικού τουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων αποτελεί η συμμόρφωσή τους, σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η δικτύωσή τους μέσω της συμμετοχής τους σε cluster αγροτικού τουρισμού, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.
Για:
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Κτίρια
• Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
• Αγορά λοιπού εξοπλισμού
• Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
• Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
• Αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
• Μελέτες/ έρευνες
• Λοιπές υπηρεσίες
• Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 6:47 am

9/8/2006-4/10/2006

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας

Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς

Δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού τουρισμού εντός περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ή εκτός περιοχής, σε κομβικό σημείο αυτής και συγκεκριμένα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με σκοπό την οργάνωση τουριστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 6:46 am
 

September 4, 2006

«Αναζητήστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:48 am

5/8/2006

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (εξαιρείται η περιοχή εντός των ορίων της πόλης του Αργοστολίου, συμπεριλαμβανομένων της ευρύτερης περιοχής της Λάσσης, της ΒΙΠΕ και περιοχών Ζ.Ο.Ε Αργοστολίου και εντός των ορίων της πόλης του Ληξουρίου, Σκάλας, Φισκάρδου και Σάμης)

Σε : Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα
Δημιουργία επισκέψιμων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεγέθους τουλάχιστον 20 στρεμμάτων (συνεχόμενα και να αποτελούν ήδη παραγωγική έκταση), στις οποίες θα λειτουργούν καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (κρασί, λάδι, μέλι, τυροκομικά προϊόντα). Ο επισκέπτης με πιθανή δυνατότητα διανυκτέρευσης στο αγρόκτημα δύναται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, αλλά και να παρακολουθήσει τους τρόπους και τις μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας συμμετέχοντας σε αυτή αν το επιθυμεί.
Για:
για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
για την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
για την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
για τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
για το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι: σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3:
-Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
-Η προπαρασκευή αιτήσεων-φακέλων για εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO) και HACCP.
-Το κόστος αρχικής πιστοποίησης και το κόστος ελέγχων από αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
-Η κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση, του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων ποιότητας.
για την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, DVD, video κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, εκτός των ανωτέρω, επιλέξιμες είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που αφορούν:
-Δαπάνες για την περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου.
-Δαπάνες για την πρώτη αγορά ζώων .
-Δαπάνες για έγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ.).
-Δαπάνες για εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.2.)
-Δαπάνες για την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.
-Δαπάνες για επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
-Δαπάνες για τη δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.
-Δαπάνες για τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:40 am

5/8/2006

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (Δ. Αργοστολίου, Δ. Παλλικής και τα Δ.Δ. Σάμης, Καραβόμυλου και Γριζάτων. Με εξαίρεση των ορίων της πόλης του Αργοστολίου, συμπεριλαμβανομένων της ευρύτερης περιοχής της Λάσσης , της ΒΙΠΕ και περιοχών Ζ.Ο.Ε Αργοστολίου, καθώς και των ορίων της πόλης του Ληξουρίου και Σάμης)

Σε : Φυσικά πρόσωπα – Νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στη περιοχή Δημιουργία νέων καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού

Για:
τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι: σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3:
-Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
-Η προπαρασκευή αιτήσεων-φακέλων για εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO) και HACCP.
-Το κόστος αρχικής πιστοποίησης και το κόστος ελέγχων από αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
-Η κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση, του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων ποιότητας.
την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, DVD, video κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, επιπλέον :
την περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου.
την πρώτη αγορά ζώων .
έγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ.).
εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.2.)
την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.
επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.
τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

September 1, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 6:51 am

7/8/2006
ΕΛΛΑΔΑ

Σε : Εκδοτικές Επιχειρήσεις
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου, και βασικού εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και για τη σύσταση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Για:
Εκσυγχρονισμό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση της εισαγωγής και εφαρμογής εργαλείων πληροφορικής στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην παραγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρμογών σε θέματα καταχώρισης, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές, βιώσιμες Επιχειρήσεις.
Βελτίωση των κτηριακών υποδομών των γραφείων και των εγκαταστάσεων.
Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής των φύλλων του εντύπου ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας.

August 31, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:24 am

1/9/2006
ΕΛΛΑΔΑ

Σε: Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.

August 30, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 9:53 am

11/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σε : ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, ΜΚΟ ( με σχετικό καταστατικό σκοπό – για δημόσιο έργο η πράξη δημόσιου χαρακτήρα).

επέκταση του Δικτύου των Περιπατητικών Διαδρομών στην Λέσβο. Το Δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από την πρώτη προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος. Κάθε διαδρομή που εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα ταυτόχρονα εντάσσεται και στο θεματικό δίκτυο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

Για:
• Προσβάσεις μικρής κλίμακας, διάνοιξη, καθαρισμός, τεχνικά έργα, πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση μικρών γεφυριών κ.λπ
• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, ελαφρών ξύλινων κατασκευών (τραπεζοκαθισμάτων, κάδων απορριμμάτων κ.λπ)
• Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επίβλεψης, επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.

Older Posts »

Blog at WordPress.com.