Χρηματοδότηση για..

August 31, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:24 am

1/9/2006
ΕΛΛΑΔΑ

Σε: Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.

Advertisements

August 30, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 9:53 am

11/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σε : ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, ΜΚΟ ( με σχετικό καταστατικό σκοπό – για δημόσιο έργο η πράξη δημόσιου χαρακτήρα).

επέκταση του Δικτύου των Περιπατητικών Διαδρομών στην Λέσβο. Το Δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από την πρώτη προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος. Κάθε διαδρομή που εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα ταυτόχρονα εντάσσεται και στο θεματικό δίκτυο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

Για:
• Προσβάσεις μικρής κλίμακας, διάνοιξη, καθαρισμός, τεχνικά έργα, πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση μικρών γεφυριών κ.λπ
• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, ελαφρών ξύλινων κατασκευών (τραπεζοκαθισμάτων, κάδων απορριμμάτων κ.λπ)
• Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επίβλεψης, επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 9:48 am
24/7/2006 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

…ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής εξυπηρέτησης και κοινωνικής οικονομίας όπως πχ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία, ΑΜΕΑ και λοιπές υπηρεσίες. 

Για:  

 • δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων,
 • αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού,
 • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών,
 • εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
 • Εξοπλισμό αναψυχής, αγορά βιβλίων – εντύπων μόνο για περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων κοινωνικής οικονομιας
 • Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς για τις επιχειρήσεις κοινωνικής εξυπηρέτησης έφόσον η αναγκαιότητα της χρήσης τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.

 

 

August 28, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 5:10 pm

24/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σε : ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοι Φορείς, ΜΚΟ (με σχετικό καταστατικό σκοπό – για δημόσιο έργο ή πράξη δημοσίου χαρακτήρα)

Eπέκταση των δραστηριοτήτων μουσείων, προβολής της τοπικής και ευρύτερης παρουσίας τους, του υλικού τους και την προβολή μέσω αυτού της Λέσβου γενικότερα.

Για:

• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθμιση υφισταμένων (κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων) για τη δημιουργία μουσείων και κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού απαιτούμενων για τη λειτουργία τους.
• Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
• Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής στα πλαίσια των μουσείων (π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα κ.λπ).
• Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.
• Δαπάνες προβολής στα πλαίσια των μουσείων (σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων-αφισών-εκδόσεων, κόστος δημιουργίας σελίδων και δικτυακών τόπων κλπ)

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 4:59 pm

24/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Aξιοποίηση πχ μέσω άντλησης η εξόριξης φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης πχ μάρμαρα, νερό, πέτρα κλπ.

Για:
• δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων,
• αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού,
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
• επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών,
• Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης
• εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
• σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λ.π.), η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων κλπ

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 4:48 pm
17/7/2006ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μονάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση όπως, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά και λοιπά τοπικά παρασκευάσματα. (μετά την πρώτη μεταποίηση). 

 

Για:  

 • δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων,
 • αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού,
 • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
 • επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών,
 • δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος
 • αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης
 • εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
 • σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λ.π.), η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων κλπ
 • απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης

 

August 4, 2006

«Αναζητήστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 10:08 am

4/8/2006

Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ – με την προϋπόθεση όμως ότι τα έργα αυτά δεν προβλέπονται στα Ο.Π.Α.Α.Χ.

Ενίσχυση παραδοσιακών τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν αξιόλογα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως εκθέσεις, πανηγύρια, διαγωνισμοί, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, κ.λ.π.
Τοπικές εκδηλώσεις, με σκοπό τη διατήρηση και προβολή των αξιόλογων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Διοργάνωση διαγωνισμών για τη βράβευση – προβολή και προώθηση παραδοσιακών επαγγελμάτων / τεχνικών παραγωγής τοπικών προϊόντων κ.λ.π.
Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων το ‘Πένταθλο Κεφαλονιάς και Ιθάκης που θα αποτελέσει αθλητικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας που θα βελτιώσει το αθλητικό προφίλ των δύο νησιών – ( βλ. Ολυμπιακοί Αγώνες ) . Προτεινόμενα αθλήματα: το βάδισμα, η ποδηλασία, το κολύμπι, το άλμα και η τοξοβολία. Με εκκίνηση το Αργοστόλι, την πρωτεύουσα και κατάληξη στην Ιθάκη, τόπο που για όλους και ιδιαίτερα για τη συλλογική φαντασία των ευρωπαίων συμβολίζει την κατάληξη μιας μακράς και επίπονης προσπάθειας. Η κολυμβητική διαδρομή γίνεται μεταξύ των δύο νησιών ώστε οι συμμετέχοντες να πατήσουν το πόδι τους στη γη του μυθολογικού νησιού.

Για:
• Σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κλπ).
• Δημιουργία και καταχώριση διαφημίσεων των εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
• Δαπάνες σύστασης φορέα οργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
• Δαπάνες για τη διαμόρφωση χώρου και τον εξοπλισμό του φορέα οργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση εκδηλώσεων.
• Διαμόρφωση των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί κ.λ.π).
• Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κλπ).
• Μίσθωση οπτικοακουστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. (Video, Οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ).
• Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών συγκροτημάτων, χορευτικών συγκροτημάτων, θεατρικών ομάδων και έξοδα οργάνωσης λοιπών πολιτιστικών θεματολογιών (θέατρο, φωτογραφία κλπ) εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης.
• Την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και την αγορά – κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
• Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση πρακτικών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάδειξη του πολιτισμού.
• Κατασκευή και τοποθέτηση περιπτέρου (κιόσκι).
• Αγορά οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
• Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.

August 3, 2006

«Αναζητήστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 5:36 pm
11/7/2006Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ.ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΑΣΦΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΗΣ, ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΗΡΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ), ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΗΣ, ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ, ΚΡΥΑΣ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ. 

Eπιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (που έχουν ήδη ενταχθεί με απόφαση ένταξης σε ένα από τα 2 clusters που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Τα 2 clusters είναι το «Δίκτυο επιχειρήσεων ορεινών περιοχών Νομού Ιωαννίνων» και η «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ». Η ένταξη σε ένα από τα δύο cluster επιβεβαιώνεται με την απόφαση ένταξης από το αρμόδιο όργανο του cluster (Δ.Σ.) η οποία πρέπει να έχει ληφθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+.) για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης 

Για:  

 • Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
 • Την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
 • Την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ: Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
 • Τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
 • Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
 • Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
 • Την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
 • Την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.

 

Create a free website or blog at WordPress.com.