Χρηματοδότηση για..

September 4, 2006

«Αναζητήστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 7:48 am

5/8/2006

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (εξαιρείται η περιοχή εντός των ορίων της πόλης του Αργοστολίου, συμπεριλαμβανομένων της ευρύτερης περιοχής της Λάσσης, της ΒΙΠΕ και περιοχών Ζ.Ο.Ε Αργοστολίου και εντός των ορίων της πόλης του Ληξουρίου, Σκάλας, Φισκάρδου και Σάμης)

Σε : Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα
Δημιουργία επισκέψιμων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεγέθους τουλάχιστον 20 στρεμμάτων (συνεχόμενα και να αποτελούν ήδη παραγωγική έκταση), στις οποίες θα λειτουργούν καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (κρασί, λάδι, μέλι, τυροκομικά προϊόντα). Ο επισκέπτης με πιθανή δυνατότητα διανυκτέρευσης στο αγρόκτημα δύναται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, αλλά και να παρακολουθήσει τους τρόπους και τις μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας συμμετέχοντας σε αυτή αν το επιθυμεί.
Για:
για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
για την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
για την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
για τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
για το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι: σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3:
-Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
-Η προπαρασκευή αιτήσεων-φακέλων για εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO) και HACCP.
-Το κόστος αρχικής πιστοποίησης και το κόστος ελέγχων από αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
-Η κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση, του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων ποιότητας.
για την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, DVD, video κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, εκτός των ανωτέρω, επιλέξιμες είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που αφορούν:
-Δαπάνες για την περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου.
-Δαπάνες για την πρώτη αγορά ζώων .
-Δαπάνες για έγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ.).
-Δαπάνες για εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.2.)
-Δαπάνες για την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.
-Δαπάνες για επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
-Δαπάνες για τη δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.
-Δαπάνες για τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: