Χρηματοδότηση για..

August 30, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 9:53 am

11/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σε : ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, ΜΚΟ ( με σχετικό καταστατικό σκοπό – για δημόσιο έργο η πράξη δημόσιου χαρακτήρα).

επέκταση του Δικτύου των Περιπατητικών Διαδρομών στην Λέσβο. Το Δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από την πρώτη προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος. Κάθε διαδρομή που εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα ταυτόχρονα εντάσσεται και στο θεματικό δίκτυο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

Για:
• Προσβάσεις μικρής κλίμακας, διάνοιξη, καθαρισμός, τεχνικά έργα, πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση μικρών γεφυριών κ.λπ
• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, ελαφρών ξύλινων κατασκευών (τραπεζοκαθισμάτων, κάδων απορριμμάτων κ.λπ)
• Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επίβλεψης, επιμετρήσεων κ.λπ, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: