Χρηματοδότηση για..

August 28, 2006

Filed under: Χρηματοδοτήσεις Καθημερινά — money4 @ 4:59 pm

24/7/2006

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Aξιοποίηση πχ μέσω άντλησης η εξόριξης φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης πχ μάρμαρα, νερό, πέτρα κλπ.

Για:
• δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων,
• αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού,
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
• επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών,
• Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης
• εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
• σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λ.π.), η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων κλπ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: